Thuê Dịch thuật Transcribers

 • Dịch thuật
 • Chép lời
 • Malaysia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê rinor85
  4.7
  26 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  I offer high quality transcription services for my clients. No subcontracting, no automated transcribing, no false promises. All transcripts are thoroughly and meticulously checked for accuracy prior to submission. As proof of my expertise please view the portfolio items I have presented here on this profile.
  I offer high quality transcription services for my clients. No subcontracting, no automated transcribing, no false promises. All transcripts are thoroughly and meticulously checked for accuracy prior to submission. As proof of my expertise please view the portfolio items I have presented here on this profile. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự