Thuê Freelancer | Freelancer

 • Maldives
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê asharwahed
  0.0
  0 đánh giá $5 USD mỗi giờ
  I am open for any creative job, in the market. Graphics designing and filmmaking is a passion. Can do storyboards, Direction and editing
  I am open for any creative job, in the market. Graphics designing and filmmaking is a passion. Can do storyboards, Direction and editing ít hơn
 • Thuê Wadhu
  0.0
  0 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  HR Manager for 6 yearsfrffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff...
  HR Manager for 6 yearsfrffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ít hơn
 • Thuê ahassan7030
  2.5
  5 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  I'm a Software Developer mostly in in Web 2.0 and using latest technologies. Languages that I know. PHP, HTML, CSS, SQL, Javascript, jQuery, AJAX, C#, JAVA, C#.NET (Web Application), Python Familiar CMS: Wordpress, Joomla & Custom CMS Certification: BSc (hons) in Computer Software Engineering
  I'm a Software Developer mostly in in Web 2.0 and using latest technologies. Languages that I know. PHP, HTML, CSS, SQL, Javascript, jQuery, AJAX, C#, JAVA, C#.NET (Web Application), Python Familiar CMS: Wordpress, Joomla & Custom CMS Certification: BSc (hons) in Computer Software Engineering ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""