Thuê Thiết kế trang web PHP Translators

 • Thiết kế trang web
 • PHP
 • Dịch thuật
 • Mali
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê sevendesign17

  sevendesign17

  Mali $35 USD / hour
  Web and Desktop/Mobile App developer
  Mali
  2.7
  1 Nhận xét $35 USD mỗi giờ
  I am a full-stack web developer and desktop/mobile application developer with a Bachelor of Engineering in Computer Engineering. I am experienced with different technologies like Php(CodeIgniter, Laravel, Wordpress), Python(Flask, Django), Ruby on Rails, Javascript/Jquery, HTML/CSS-Bootstrap and Java/Android...
  I am a full-stack web developer and desktop/mobile application developer with a Bachelor of Engineering in Computer Engineering. I am experienced with different technologies like Php(CodeIgniter, Laravel, Wordpress), Python(Flask, Django), Ruby on Rails, Javascript/Jquery, HTML/CSS-Bootstrap and Java/Android development. I have developed e-commerce websites, customized CMS, ERP/CRM… ít hơn
 • Thuê BOTHSOLUTIONS

  BOTHSOLUTIONS

  Mali $10 USD / hour
  Experts en développement d'applications web,mobile
  Mali
  0.0
  2 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Experts en développement d'applications web et mobile, nous concevons des applications élégantes, évolutives et performantes. Nous allons créer quelque chose que vos utilisateurs vont adorer. Nous sommes passionnés par la technologie et nous relevons de nouveaux défis créatifs, nous créons d'excellents produits pour...
  Experts en développement d'applications web et mobile, nous concevons des applications élégantes, évolutives et performantes. Nous allons créer quelque chose que vos utilisateurs vont adorer. Nous sommes passionnés par la technologie et nous relevons de nouveaux défis créatifs, nous créons d'excellents produits pour le web et mobiles. Nos outils et technologies: - Ruby/Ruby On Rails, - PHP, - Laravel - HTML/CSS/Javacript, - Bootstrap, - DotNet, - Java, - Prestashop, - Wordpress, - Android Studio, - Etc... ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự