Thuê Web Scraping Tiếp thị qua Internet Research Analysts

 • Web Scraping
 • Tiếp thị qua Internet
 • Nghiên cứu
 • Malta
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Karmi63
  2.4
  6 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Hi, my name is Carmela. I am a native Italian speaking translator. I obtained my studies in Italy at the University of Palermo and now I live in Malta. I have experience in translating English-Italian in many fields such as medical, brochures, user manuals, product description, tourism, fashion, culture, articles,...
  Hi, my name is Carmela. I am a native Italian speaking translator. I obtained my studies in Italy at the University of Palermo and now I live in Malta. I have experience in translating English-Italian in many fields such as medical, brochures, user manuals, product description, tourism, fashion, culture, articles, newsletter, websites and more. I am very responsible and I have strong desire to excel in my works, so I will give you high quality of manual translations. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự