Thuê WPF .NET Bất kì công việc gì Lập trình C XML Thiết kế đồ họa Đọc bông Giỏ hàng mua sắm Microsoft Office Website Designers

 • WPF
 • .NET
 • Bất kì công việc gì
 • Lập trình C
 • XML
 • Thiết kế đồ họa
 • Đọc bông
 • Giỏ hàng mua sắm
 • Microsoft Office
 • Thiết kế trang web
 • Malta
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   Karmi63
Hire   Karmi63

  Karmi63 Karmi63

  Malta $10 USD / hour
  Italian Translator
  Malta
  2.3
  8 đánh giá 8 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Hi, my name is Carmela. I am a native Italian speaking translator. I obtained my studies in Italy at the University of Palermo and now I live in Malta. I have experience in translating in many fields such as medical, brochures, user manuals, product description, tourism, fashion, culture, articles, newsletter,...
  Hi, my name is Carmela. I am a native Italian speaking translator. I obtained my studies in Italy at the University of Palermo and now I live in Malta. I have experience in translating in many fields such as medical, brochures, user manuals, product description, tourism, fashion, culture, articles, newsletter, websites and more. I am very responsible and I have strong desire to excel in my works, so I will give you high quality of manual translations. ít hơn
 • Hire Karmi63

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự