Thuê WPF .NET Bất kì công việc gì Lập trình C XML Thiết kế đồ họa Đọc bông WordPress Social Media Marketers

 • WPF
 • .NET
 • Bất kì công việc gì
 • Lập trình C
 • XML
 • Thiết kế đồ họa
 • Đọc bông
 • WordPress
 • Quảng bá truyền thông
 • Malta
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê jeremyazzopardi

  jeremyazzopardi

  Malta $29 USD / hour
  Graphic Designer
  Malta
  2.9
  1 Nhận xét $29 USD mỗi giờ
  Apart from working as a full time designer, I opted to do some freelance design in my spare time. Through the years as a freelance graphic designer and my full time job I am able to work on a variety of diverse media from commercial to digital to advertising to print.
  Apart from working as a full time designer, I opted to do some freelance design in my spare time. Through the years as a freelance graphic designer and my full time job I am able to work on a variety of diverse media from commercial to digital to advertising to print. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự