Thuê Data Processing Executives

 • Xử lí dữ liệu
 • Mexico
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê isaacmolina123
  2.4
  3 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  Industrial Engineer & Psychologist Freelancer from Mexico, offering Native Spanish and English Translation Services with Great Quality; aswell as Video Edition, other Consulties and Psychological Servicies. Mis servicios incluyen una gran atención a los detalles, manteniendo la calidad por delante en cada uno de...
  Industrial Engineer & Psychologist Freelancer from Mexico, offering Native Spanish and English Translation Services with Great Quality; aswell as Video Edition, other Consulties and Psychological Servicies. Mis servicios incluyen una gran atención a los detalles, manteniendo la calidad por delante en cada uno de ellos. >>>>>>>>>>>>>¿Podemos empezar algún proyecto?>>>>>>>>>>>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Main Skills: * Native Spanish Translator Services * PDF Edition * Voice Talent (Voice Over) * Video Edition * Proofreading * Virtual Assitance * Data Entry * Graphic Design * Power Point Presentations * Word Templates * Corel Draw * Mexican Freelancer ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự