Thuê Visual Basic Developers

 • Visual Basic
 • Morocco
Gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Online

 • Thuê fariolet
  2.3
  1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  Marketplace eCommerce-Development & Multi-Vendors eShops: Magento| Prestashop| OpenCart| wooCommerce Wordpress| Joomla| Drupal I've had many years of programming experience in AJAX, CSS, C/C++, HTML, Java, MySQL, PHP, XHTML, XML. Not only I can fix, debug programming code and make it work for you but also I can...
  Marketplace eCommerce-Development & Multi-Vendors eShops: Magento| Prestashop| OpenCart| wooCommerce Wordpress| Joomla| Drupal I've had many years of programming experience in AJAX, CSS, C/C++, HTML, Java, MySQL, PHP, XHTML, XML. Not only I can fix, debug programming code and make it work for you but also I can design websites from scratch, enhance website functionality/features and implement new features, plug-ins for your existent sites. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""