Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress Giao diện người dùng/IA HTML MySQL Xử lí dữ liệu eCommerce Developers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Giao diện người dùng/IA
 • HTML
 • MySQL
 • Xử lí dữ liệu
 • eCommerce
 • Mozambique
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 3 results
 • Thuê guevanjr

  guevanjr

  Mozambique $5 USD / hour
  Experienced IT Expert
  Mozambique
  1.2
  1 Nhận xét $5 USD mỗi giờ
  o Operating Systems: Windows (NT, Server, XP, Vista), IBM OS/400, Unix; o Programming & Script Languages: Java (J2SE, J2EE - Struts Framework, Spring Framework, Wicked Framework, Ajax, MOM, ESB, SOA, JSP, JSF, JavaBeans, Jboss Application Server, Hibernate, Sun Microsystems Application Server 9, Eclipse, NetBeans),...
  o Operating Systems: Windows (NT, Server, XP, Vista), IBM OS/400, Unix; o Programming & Script Languages: Java (J2SE, J2EE - Struts Framework, Spring Framework, Wicked Framework, Ajax, MOM, ESB, SOA, JSP, JSF, JavaBeans, Jboss Application Server, Hibernate, Sun Microsystems Application Server 9, Eclipse, NetBeans), Microsoft .Net Framework (C#, ASP.Net, Visual Basic.Net), HTML, XML, Oracle PL/SQL, C/C++, PHP, Adobe Flash, RPG/400, JavaScript, Shell, Perl, CGI; o Databases: Oracle, MySQL, SQL Server, IBM DB2, MS Access, Sybase SQL Anywhere; o Business Intelligence: Business Objects XI, IBM Cognos, Oracle BI EE, Pentaho, JasperReports (Open Source BI), Eclipse BIRT (Open Source), Microsoft (SSRS, Report Builder); o Telecommunications: GSM, 3G, LTE o Others: UML, MS Visio, MS Project, Prince2, MS Office, Data/Process/Network/Object Modeling Tools; ít hơn
 • Thuê mozwork

  mozwork

  Mozambique $3 USD / hour
  Designer,Project Manager,RSearch and Web Developer
  Mozambique
  3.0
  13 đánh giá $3 USD mỗi giờ
  Designer and Web, Business Developer from mozambique Recent Archives. - Hackathon Standard Bank Maputo 2019 Winner - Moztech Business challenge 2019 winner - Hack4moz BCI BANK 2019 winner - Orange corner's 2019 Selected PHP, HTML, CCS, WORDPRESS, WOOCOMMERCE, SHOPIFY,...
  Designer and Web, Business Developer from mozambique Recent Archives. - Hackathon Standard Bank Maputo 2019 Winner - Moztech Business challenge 2019 winner - Hack4moz BCI BANK 2019 winner - Orange corner's 2019 Selected PHP, HTML, CCS, WORDPRESS, WOOCOMMERCE, SHOPIFY, PHOTOSHOP... ......................................................................................................... ít hơn
 • Thuê amndionhamande

  amndionhamande

  Mozambique $5 USD / hour
  Web Designer, UI/UX Designer, Web Developer
  Mozambique
  0.0
  1 Nhận xét $5 USD mỗi giờ

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự