Thuê Freelancer | Freelancer

  • Namibia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê hnghiikumbu
    0.0
    0 đánh giá $2 USD mỗi giờ
    An adaptable and responsible student seeking an entry-level position, self-motivated, organised and capable of working under pressure. I have a clear, logical mind with a practical approach to problem solving. I enjoy working on my own initiative or in a team. In short, I am reliable, trustworthy, hardworking and...
    An adaptable and responsible student seeking an entry-level position, self-motivated, organised and capable of working under pressure. I have a clear, logical mind with a practical approach to problem solving. I enjoy working on my own initiative or in a team. In short, I am reliable, trustworthy, hardworking and eager to learn. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự