Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress Javascript Thiết kế trang web Photoshop Video Producers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Javascript
 • Thiết kế trang web
 • Photoshop
 • Sản xuất video
 • Namibia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê kamweshi

  kamweshi

  Namibia $10 USD / hour
  Web Developer
  Namibia
  0.6
  1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  Proficient in HTML, CSS, Javascript, JQuery, Bootstrap, Wordpress
  Proficient in HTML, CSS, Javascript, JQuery, Bootstrap, Wordpress ít hơn
 • Thuê Spikkels

  Spikkels

  Namibia $10 USD / hour
  3D & 2D Artist
  Namibia
  1.5
  1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  Greetings. I am a 3D & 2D artist, with a passion for game design. I create 2D and 3D art, and also have a love for 3D animation. I have sufficient experience in these programs: Blender, Zbrush, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, After Effects, Maya and Solidworks. What I can do for you: - Low Poly modelling of...
  Greetings. I am a 3D & 2D artist, with a passion for game design. I create 2D and 3D art, and also have a love for 3D animation. I have sufficient experience in these programs: Blender, Zbrush, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, After Effects, Maya and Solidworks. What I can do for you: - Low Poly modelling of buildings, props, and organic items. - UV unwrapping & hand painted texturing - Bipedal rigging & Animation - Integration, lighting & prefab building in Unity 5. - Video editing & compositing - 2D animation I am passionate about the world of design and art, and I would love to help you bring your ideas to life! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự