Thuê C Programmers

 • Lập trình C
 • Nepal
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê nurakantech
  3.3
  2 đánh giá $35 USD mỗi giờ
  Greetings. I am looking for challenging/meaningful works. If you have something that you believe I might be a good fit for, I would seriously love to go through the project with you. I am a patient developer with a very good team at my disposal. I look forward to hearing from you.
  Greetings. I am looking for challenging/meaningful works. If you have something that you believe I might be a good fit for, I would seriously love to go through the project with you. I am a patient developer with a very good team at my disposal. I look forward to hearing from you. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự