Thuê MySQL Developers

 • MySQL
 • Nepal
Gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê shishirslayer
  2.4
  3 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  I am a Web Developer with more than 7 years of experience.I have worked with many technologies like PHP, Mysql, Javascript, HTML5, Java, Python , C#, Perl etc. I am expert in -> Wordpress, Woocommerce, BuddyPress -> Magento , Prestashop, Opencart, Interspire Shopping Cart -> Nodejs, Angularjs , Reactjs,...
  I am a Web Developer with more than 7 years of experience.I have worked with many technologies like PHP, Mysql, Javascript, HTML5, Java, Python , C#, Perl etc. I am expert in -> Wordpress, Woocommerce, BuddyPress -> Magento , Prestashop, Opencart, Interspire Shopping Cart -> Nodejs, Angularjs , Reactjs, Jquery -> Joomla, Drupal, PyroCMS, Silverstripe -> Laravel, CodeIgniter, Zend Framework, CakePHP, Smarty and Custom CMS. Try me out and i will throw you my 100%. I need some great reviews here :) ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""