Thuê Dịch vụ audio Kỹ thuật Video Thiết kế Âm thanh Translators

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • Thiết kế Âm thanh
 • Dịch thuật
 • Netherlands
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê DirkKlinkenberg

  DirkKlinkenberg

  Netherlands $25 USD / hour
  Professional Translator
  Netherlands
  4.3
  9 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  By Born German Living in Netherlands for more than 20 Years. I have been in USA for more than 15+ years. I also do have a Master Degree on French Language. My Beautiful Wife is a Native Brazilian lady with a Master Degree in Spanish Language.. Besides Translation I am taking Language classes. I do have contacts of...
  By Born German Living in Netherlands for more than 20 Years. I have been in USA for more than 15+ years. I also do have a Master Degree on French Language. My Beautiful Wife is a Native Brazilian lady with a Master Degree in Spanish Language.. Besides Translation I am taking Language classes. I do have contacts of Other Language Translators also. I will provide to you only the highest quality translation work possible. Dirk. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự