Thuê Thiết kế trang web System Administrators

 • Thiết kế trang web
 • Quản trị hệ thống
 • Netherlands
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê Bram1371

  Bram1371

  Netherlands $25 USD / hour
  Full Stack Developer
  Netherlands
  1.1
  3 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Welcome to my profile. I worked as a web developer for 6 years. I turned from a salary position to freelancing. I'm the first time to freelancing but not a new developer. My major experiences are HTML/CSS, Python, PHP, javascript, MySql, java, C#programming, etc. l always aim perfect result and a good...
  Welcome to my profile. I worked as a web developer for 6 years. I turned from a salary position to freelancing. I'm the first time to freelancing but not a new developer. My major experiences are HTML/CSS, Python, PHP, javascript, MySql, java, C#programming, etc. l always aim perfect result and a good relationship with clients Please feel free to contact me with your project. I will do my best. thank you. ít hơn
 • Thuê gerrit

  gerrit

  Netherlands $30 USD / hour
  Webdesign and layoutdesign
  Netherlands
  0.4
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  More than 15 year experiens whit webdesign and layoutdesign and many more designs and do translate websites.
  More than 15 year experiens whit webdesign and layoutdesign and many more designs and do translate websites. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự