Thuê WPF .NET HTML jQuery / Prototype C# Programmers

 • WPF
 • .NET
 • HTML
 • jQuery / Prototype
 • Lập trình C#
 • New Zealand
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê lolyee

  lolyee

  New Zealand $45 USD / hour
  Building Responsive Web Application
  New Zealand
  5.6
  9 đánh giá $45 USD mỗi giờ
  Expert in best practice web and database solutions. Building back end responsive business solutions.
  Expert in best practice web and database solutions. Building back end responsive business solutions. ít hơn
 • Thuê ryanddavern

  ryanddavern

  New Zealand $20 USD / hour
  Software Developer - 10 years experience
  New Zealand
  1.9
  4 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  Hi! I'm a 20-year-old from Wellington, New Zealand, with over 10 years of programming experience. Open to work on projects in my spare time. Currently working on a business of mine called BeatPlaylist (https://beatplaylist.com/)
  Hi! I'm a 20-year-old from Wellington, New Zealand, with over 10 years of programming experience. Open to work on projects in my spare time. Currently working on a business of mine called BeatPlaylist (https://beatplaylist.com/) ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự