Thuê Thiết kế trò chơi Brand Marketing Packaging Designers

 • Thiết kế trò chơi
 • Brand Marketing
 • Bao bì & Đóng gói
 • Nigeria
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Shlben
  0.8
  1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  Hi there! I'm an engineer with proficiency in computer software/hardware troubleshooting and repair. Also, i am skillful in the use of computer applications like Microsoft office packages, coreldraw, Photoshop, Illustrator, CNC simulation, AutoCAD and a certified Health safety and Environment personnel.
  Hi there! I'm an engineer with proficiency in computer software/hardware troubleshooting and repair. Also, i am skillful in the use of computer applications like Microsoft office packages, coreldraw, Photoshop, Illustrator, CNC simulation, AutoCAD and a certified Health safety and Environment personnel. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự