Thuê Thiết kế trò chơi JSON Developers

 • Thiết kế trò chơi
 • JSON
 • Nigeria
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê TalAkerele
  2.1
  2 đánh giá $18 USD mỗi giờ
  Hi.Sir. Thanks for visiting me. I've been experienced with following skills. 1.web front-end development such as AngularJS 1.x, Angular 2~7, ReactJS, VueJS. 2. back-end development such as Laravel, Symfony, CakePHP,CodeIgniter,Wordpress, Magento,django,ASP.NET 3.mobile app development such as...
  Hi.Sir. Thanks for visiting me. I've been experienced with following skills. 1.web front-end development such as AngularJS 1.x, Angular 2~7, ReactJS, VueJS. 2. back-end development such as Laravel, Symfony, CakePHP,CodeIgniter,Wordpress, Magento,django,ASP.NET 3.mobile app development such as Android,Swift,Objective C,Ionic 4.Application Development with VC++,C# ,VB.NET,Java ít hơn
 • Thuê anthonioez
  1.3
  1 Nhận xét $40 USD mỗi giờ
  I am a highly experienced mobile app developer with over 8 years experience in app development covering the following platforms: - iOS - Android - BlackBerry - Windows Phone - Windows 10 and - Mac OS X
  I am a highly experienced mobile app developer with over 8 years experience in app development covering the following platforms: - iOS - Android - BlackBerry - Windows Phone - Windows 10 and - Mac OS X ít hơn
 • Thuê olasheni
  1.4
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  Hello, thanks for opening my profile. I am Erisan Olasheni, UI/UX Designer, Web/Software Developer. I have over 7 years experience in: ★ Basic Skills(HTML5,CSS3,Bootstrap4,AJAX, Javascript, jQuery / Prototype) ★ CMS(WordPress, Prestashop, Shopify) ★ MEAN STACK ★ MVC(Laravel,CodeIgniter,Django) ★ Web Scraping(PHP,...
  Hello, thanks for opening my profile. I am Erisan Olasheni, UI/UX Designer, Web/Software Developer. I have over 7 years experience in: ★ Basic Skills(HTML5,CSS3,Bootstrap4,AJAX, Javascript, jQuery / Prototype) ★ CMS(WordPress, Prestashop, Shopify) ★ MEAN STACK ★ MVC(Laravel,CodeIgniter,Django) ★ Web Scraping(PHP, Python, Googlesheet) ★ Data Management(MYSQL, MSSQL, SQLite, PostgreSQL, MongoDB) ★ Preferred Backend Language(PHP, Python, NodeJS, Django) ★ Database(MySQL, Sqlite, MongoDB) Feel free to contact me anytime. Thank you. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự