Thuê Thiết kế trò chơi RESTful Experts

 • Thiết kế trò chơi
 • RESTful
 • Nigeria
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê TalAkerele
  3.3
  2 đánh giá $18 USD mỗi giờ
  Hi.Sir. Thanks for visiting me. I've been experienced with following skills. 1.web front-end development such as AngularJS 1.x, Angular 2~7, ReactJS, VueJS. 2. back-end development such as Laravel, Symfony, CakePHP,CodeIgniter,Wordpress, Magento,django,ASP.NET 3.mobile app development such as...
  Hi.Sir. Thanks for visiting me. I've been experienced with following skills. 1.web front-end development such as AngularJS 1.x, Angular 2~7, ReactJS, VueJS. 2. back-end development such as Laravel, Symfony, CakePHP,CodeIgniter,Wordpress, Magento,django,ASP.NET 3.mobile app development such as Android,Swift,Objective C,Ionic 4.Application Development with VC++,C# ,VB.NET,Java ít hơn
 • Thuê anthonioez
  3.3
  1 Nhận xét $40 USD mỗi giờ
  I am a highly experienced mobile app developer with over 8 years experience in app development covering the following platforms: - iOS - Android - BlackBerry - Windows Phone - Windows 10 and - Mac OS X
  I am a highly experienced mobile app developer with over 8 years experience in app development covering the following platforms: - iOS - Android - BlackBerry - Windows Phone - Windows 10 and - Mac OS X ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự