Thuê Adobe Flash Photoshop .NET jQuery / Prototype Angular Javascript Developers

 • Adobe Flash
 • Photoshop
 • .NET
 • jQuery / Prototype
 • Angular.js
 • Norway
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê alohads
  3.4
  2 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Hi, Welcome to my profile page! If you are looking for an engaged designer, you have come to the right place. I am reliable, meticulous, and I love what I'm doing - in other words you won't regret hiring me. I am specialized in: • Logo design • Packaging design • Invitations (babyshower, birthday, wedding,...
  Hi, Welcome to my profile page! If you are looking for an engaged designer, you have come to the right place. I am reliable, meticulous, and I love what I'm doing - in other words you won't regret hiring me. I am specialized in: • Logo design • Packaging design • Invitations (babyshower, birthday, wedding, party) • Wedding stationary • Banners • Posters • Book covers • Illustrations for children ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự