Thuê Game Designers

 • Thiết kế trò chơi
 • Norway
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê beriapps
  2.7
  2 đánh giá $100 USD mỗi giờ
  I am an experienced app developer, app designer, computer enthusiast and a full stack app developer. I have worked with several individual clients and helped them develop and publish apps to Google Play and AppStore Including my own apps. Core Disciplines: - iOS Development - Android Development - Mobile...
  I am an experienced app developer, app designer, computer enthusiast and a full stack app developer. I have worked with several individual clients and helped them develop and publish apps to Google Play and AppStore Including my own apps. Core Disciplines: - iOS Development - Android Development - Mobile Programming - Swift - Objective-C - Java for Android - Photoshop - Sketch - NodeJS (Backend) - Java Script (NodeJS) - HTML, CSS ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự