Thuê Thiết kế Banner Thiết kế Poster Thiết kế tờ rơi Giao diện người dùng/IA Minh họa Thiết kế quảng cáo Photoshop Designers

 • Thiết kế Banner
 • Thiết kế Poster
 • Thiết kế tờ rơi
 • Giao diện người dùng/IA
 • Minh họa
 • Thiết kế quảng cáo
 • Photoshop
 • Oman
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê joynal007

  joynal007

  Oman $10 USD / hour
  Professional Graphic Designer & Data Entry Expert
  Oman
  0.0
  1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  I'm a professional freelance designer with 3+ years of experience doing Business Cards/Logos/Flyers/Brochures/ Promotional content & Data Entry work and much more at a corporate level for clients from over 30 countries. ✯✯24/7 AVAILABLE FOR WORK ✯✯ FAST RESPONSE TO YOUR MESSAGE & FEEDBACK ON ENTRIES
  I'm a professional freelance designer with 3+ years of experience doing Business Cards/Logos/Flyers/Brochures/ Promotional content & Data Entry work and much more at a corporate level for clients from over 30 countries. ✯✯24/7 AVAILABLE FOR WORK ✯✯ FAST RESPONSE TO YOUR MESSAGE & FEEDBACK ON ENTRIES ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự