Thuê Dọn đường Kế toán Software Architecture Developers

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Oman
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê rajeevaswani101
  2.6
  2 đánh giá $5 USD mỗi giờ
  Software developer with 10 yrs of experience. I love to solve problems through knowledge I gained over my years of experience. I am new to freelancing and m looking to make a mark in the same.
  Software developer with 10 yrs of experience. I love to solve problems through knowledge I gained over my years of experience. I am new to freelancing and m looking to make a mark in the same. ít hơn
 • Thuê ramywhite
  6.0
  150 đánh giá $9 USD mỗi giờ
  7 years of experience with in-depth proficiency in programming and creative problem solving. We have highly trained Data Entry assistants for both on-line and off-line business. We have a very good experience in desktop application development. Also, we have a good experience in Web Development and design. Our team...
  7 years of experience with in-depth proficiency in programming and creative problem solving. We have highly trained Data Entry assistants for both on-line and off-line business. We have a very good experience in desktop application development. Also, we have a good experience in Web Development and design. Our team consists of experienced and talented programmers and designers. We can perform any programming needs. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự