Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress CSS HTML5 AJAX Website Managers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • CSS
 • HTML5
 • AJAX
 • Quản lý website
 • Peru
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê jgamio
  4.9
  9 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  I am an old developer with experience on bussiness and most the time work on e-commerce solutions. I have a strong Backgroud using javascript, node , php , mysql, postgresql. I can do jobs that need html, css bootstrap and javascript I know use sass. webpack. I use to work over Prestashop, Wordpress, Magento and...
  I am an old developer with experience on bussiness and most the time work on e-commerce solutions. I have a strong Backgroud using javascript, node , php , mysql, postgresql. I can do jobs that need html, css bootstrap and javascript I know use sass. webpack. I use to work over Prestashop, Wordpress, Magento and the more use frameworks like Simphony, Laravel. Express, ít hơn
 • Thuê rogue789
  1.8
  2 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  I am a Web Developer and Mobile Apps Developer with extensive experience developing applications, with notions of graphic design, great creativity and an impressive ability to solve conflicts. Tengo conocimientos en: DESARROLLO WEB • HTML5 & CSS3 • Sass / Less • React / React-Native • Redux • JS ...
  I am a Web Developer and Mobile Apps Developer with extensive experience developing applications, with notions of graphic design, great creativity and an impressive ability to solve conflicts. Tengo conocimientos en: DESARROLLO WEB • HTML5 & CSS3 • Sass / Less • React / React-Native • Redux • JS • PHP • Bootstrap • Wordpress • Jquery • NodeJS • Express / Sails DISEÑO GRÄFICO • Photoshop / Illustrator / XD / Invision • Creación de Logo • Diseño Web • Manual de Identidad ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự