Thuê Web Scraping Data Entry Clerks

 • Web Scraping
 • Nhập liệu
 • Peru
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê ingrenato
  0.8
  1 Nhận xét $8 USD mỗi giờ
  10 años de experiencia en tecnologías WEB, si confías en mi tienes el 100% de seguridad que tendrás un trabajo de calidad. 10 years of experience in WEB technologies, if you trust me you have 100% security that you will have a quality work.
  10 años de experiencia en tecnologías WEB, si confías en mi tienes el 100% de seguridad que tendrás un trabajo de calidad. 10 years of experience in WEB technologies, if you trust me you have 100% security that you will have a quality work. ít hơn
 • Thuê carlosperezit
  3.6
  9 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  I'm an IT Project Manager and developer with over than 20 years experience in software development. I'm a specialist in Microsoft technologies ( .NET , SQL Server , vba for applications). I have a lot of experience in web solutions and desktop applications development.
  I'm an IT Project Manager and developer with over than 20 years experience in software development. I'm a specialist in Microsoft technologies ( .NET , SQL Server , vba for applications). I have a lot of experience in web solutions and desktop applications development. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự