Thuê Web Scraping Tiếp thị qua Internet Python .NET Excel Lập trình C# Banner Designers

 • Web Scraping
 • Tiếp thị qua Internet
 • Python
 • .NET
 • Excel
 • Lập trình C#
 • Thiết kế Banner
 • Peru
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê carlosperezit
  5.5
  45 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  I'm an IT Project Manager and developer with over than 20 years experience in software development. I'm a specialist in Microsoft technologies ( .NET , SQL Server , vba for applications). I have a lot of experience in web solutions and desktop applications development.
  I'm an IT Project Manager and developer with over than 20 years experience in software development. I'm a specialist in Microsoft technologies ( .NET , SQL Server , vba for applications). I have a lot of experience in web solutions and desktop applications development. ít hơn
 • Thuê juaninfante
  4.1
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  Soy un Ingenierio de Sistemas de 29 Años, con experiencia en el Desarrollo de Software en plataformas Windows y Web. Experiencia en Visual Basic 6.0. Experiencia en la gestión de Área de Análisis y Métodos. Administrador de Base de Datos (DBA) de MS SQL y MySQL.
  Soy un Ingenierio de Sistemas de 29 Años, con experiencia en el Desarrollo de Software en plataformas Windows y Web. Experiencia en Visual Basic 6.0. Experiencia en la gestión de Área de Análisis y Métodos. Administrador de Base de Datos (DBA) de MS SQL y MySQL. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự