Thuê Thiết kế trang web PHP Dịch thuật Spanish Translators

 • Thiết kế trang web
 • PHP
 • Dịch thuật
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Peru
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 4 results
 • Thuê jgamio

  jgamio

  Peru $50 USD / hour
  E-Commerce Developer
  Peru
  5.4
  22 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  I am an old developer with experience on bussiness and most the time work on e-commerce solutions. I have a strong Backgroud using javascript, node , php , mysql, postgresql. I can do jobs that need html, css bootstrap and javascript I know use sass. webpack. I use to work over Prestashop, Wordpress, Magento and...
  I am an old developer with experience on bussiness and most the time work on e-commerce solutions. I have a strong Backgroud using javascript, node , php , mysql, postgresql. I can do jobs that need html, css bootstrap and javascript I know use sass. webpack. I use to work over Prestashop, Wordpress, Magento and the more use frameworks like Simphony, Laravel. Express, ít hơn
 • Thuê gbarretof

  gbarretof

  Peru $15 USD / hour
  Ingeniero de Sistemas
  Peru
  2.1
  3 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  Me puedo desempeñar como analista programador, analista funcional, lider técnico, administrador de BD, cuento con cursos de desarrollo Web como PHP, C#, NET conozco diferentes gestores de Base de Datos como Sql Server, Mysql, Postgres, Oracle. Adicional a ello conozco temas de SOAP, API REST,BPM
  Me puedo desempeñar como analista programador, analista funcional, lider técnico, administrador de BD, cuento con cursos de desarrollo Web como PHP, C#, NET conozco diferentes gestores de Base de Datos como Sql Server, Mysql, Postgres, Oracle. Adicional a ello conozco temas de SOAP, API REST,BPM ít hơn
 • Thuê stoneneo

  stoneneo

  Peru $30 USD / hour
  Desarrollo de Aplicaciones y Arquitectura Software
  Peru
  3.3
  7 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Somos una empresa especializada en soluciones IT (Desarrollo de Aplicaciones, Desarrollo Web, Desarrollo Movil, Arquitectura de Software, etc. Nuestros Servicios: Desarrollo de Aplicaciones PHP Desarrollo de Aplicaciones Java (Web App, MicroServices, etc) Desarrollo de Aplicaciones C# Desarrollo de Aplicaciones...
  Somos una empresa especializada en soluciones IT (Desarrollo de Aplicaciones, Desarrollo Web, Desarrollo Movil, Arquitectura de Software, etc. Nuestros Servicios: Desarrollo de Aplicaciones PHP Desarrollo de Aplicaciones Java (Web App, MicroServices, etc) Desarrollo de Aplicaciones C# Desarrollo de Aplicaciones Angular Desarrollo de Aplicaciones Moviles Android Desarrollo de Aplicaciones Moviles Hibridas Phonegap/Cordova Diseño y Desarrollo Web Desarrollo y Customización en Wordpress, Joomla, Drupal, etc Arquitectura de Software (Software Architecture) ít hơn
 • Thuê oscaralderete

  oscaralderete

  Peru $25 USD / hour
  3D Motion Graphics and animator artist
  Peru
  2.6
  2 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  3D animation, modeling and rendering. Motion graphics 2D and 3D CAD drawing Photoshop, After Effects, Premiere, Cinema 4D, Redshit, Autocad, Revit, Mocha Pro.
  3D animation, modeling and rendering. Motion graphics 2D and 3D CAD drawing Photoshop, After Effects, Premiere, Cinema 4D, Redshit, Autocad, Revit, Mocha Pro. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự