Thuê linguistics experts

 • Linguistics
 • Philippines
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   anthonykimv
Thuê   anthonykimv

  anthonykimv anthonykimv

  Philippines $20 USD / giờ
  Professional Freelance Translator
  Philippines
  2.4
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  Hi! My name is Takumi or Anthony (for my English name). I am a freelance translator for Japanese, Filipino and English Languages. I am a native Japanese speaker who is half Filipino and half Japanese. I am currently situated in Philippines who is currently experienced in producing literary works in the filed of...
  Hi! My name is Takumi or Anthony (for my English name). I am a freelance translator for Japanese, Filipino and English Languages. I am a native Japanese speaker who is half Filipino and half Japanese. I am currently situated in Philippines who is currently experienced in producing literary works in the filed of Theater. I do Video/photo editing and retouching(Color correction and color grading). As well as graphic designs using Adobe application- I'm passionate with producing creative content. ít hơn
 • Thuê anthonykimv

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự