Thuê Dịch vụ audio Kỹ thuật Video Thiết kế Âm thanh Dịch thuật Advertising Specialists

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • Thiết kế Âm thanh
 • Dịch thuật
 • Quảng cáo
 • Poland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 3 results
 • Thuê mkatee

  mkatee

  Poland $20 USD / hour
  Ghostwriter, translator, SEO, academic writer, data processing
  Poland
  0.4
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  Ghostwriter, translator, SEO, academic writer, data processing. Always on time, high quality. Focused on details.
  Ghostwriter, translator, SEO, academic writer, data processing. Always on time, high quality. Focused on details. ít hơn
 • Thuê robinetrobe

  robinetrobe

  Poland $25 USD / hour
  net/sys administrator/devops
  Poland
  3.3
  1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  I'm network/system administrator with +20 years of work expirence. Tags: Linux, Windows, Netware, xBSD, Ciso, Juniper, VMWare, Hyper-V, Proxmox, Docker, LXC, BGP, OSPF, LAN, WAN, Xen, KVM, DNS, FTP, HTTP, SMTP, Mac OS X, PowerShell, Bash, C, Go, PHP, VPN, OpenVPN, IPsec, WireGuard, security, iptables, firewall.
  I'm network/system administrator with +20 years of work expirence. Tags: Linux, Windows, Netware, xBSD, Ciso, Juniper, VMWare, Hyper-V, Proxmox, Docker, LXC, BGP, OSPF, LAN, WAN, Xen, KVM, DNS, FTP, HTTP, SMTP, Mac OS X, PowerShell, Bash, C, Go, PHP, VPN, OpenVPN, IPsec, WireGuard, security, iptables, firewall. ít hơn
 • Thuê kidzblack

  kidzblack

  Poland $12 USD / hour
  Video Editor, Motion & 2D Designer,
  Poland
  2.9
  8 đánh giá $12 USD mỗi giờ
  Hi, my name is Dominik and I'm here to meet your video edting and motion graphics needs. #VideoEditing #Motion_Graphics #Social_Media_Branding #Graphic_Design #Animation #Image_editing #Color_Grading #Vide_Compositing #Color_Grading # Software that I use: - After Effects - Premiere Pro - Edge Animate - Photoshop -...
  Hi, my name is Dominik and I'm here to meet your video edting and motion graphics needs. #VideoEditing #Motion_Graphics #Social_Media_Branding #Graphic_Design #Animation #Image_editing #Color_Grading #Vide_Compositing #Color_Grading # Software that I use: - After Effects - Premiere Pro - Edge Animate - Photoshop - Lightroom - Sony Vegas - Audition - Autopano Video Pro ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự