Thuê Đánh máy Web Searchers

 • Đánh máy
 • Tìm kiếm web
 • Poland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê Dianaryzhykova

  Dianaryzhykova

  Poland $2 USD / hour
  Mon-Fr 08.00-21.00, Sat-Sun 10.00-21.00
  Poland
  1.8
  2 đánh giá $2 USD mỗi giờ
  Hello! I'm a native Polish (as well as Russian/Ukrainian) speaker, fluent in English and professional translator with over 5 years experience. I can guarantee fast and qualitative project realization and provide you with a high-quality manual translation, proofreading, copywriting.I LOVE my work and ready to start...
  Hello! I'm a native Polish (as well as Russian/Ukrainian) speaker, fluent in English and professional translator with over 5 years experience. I can guarantee fast and qualitative project realization and provide you with a high-quality manual translation, proofreading, copywriting.I LOVE my work and ready to start straight away! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự