Thuê Nhập liệu Tiếng Anh (Anh) Trợ lí trực tuyến Xử lí dữ liệu Web Searchers

 • Nhập liệu
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Trợ lí trực tuyến
 • Xử lí dữ liệu
 • Tìm kiếm web
 • Poland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê kidzblack
  0.4
  1 Nhận xét $12 USD mỗi giờ
  Hi, my name is Dominik and I'm here to meet your video edting and motion graphics needs. #VideoEditing #Motion_Graphics #Social_Media_Branding #Graphic_Design #Animation #Image_editing #Color_Grading #Vide_Compositing #Color_Grading # Software that I use: - After Effects - Premiere Pro - Edge Animate - Photoshop -...
  Hi, my name is Dominik and I'm here to meet your video edting and motion graphics needs. #VideoEditing #Motion_Graphics #Social_Media_Branding #Graphic_Design #Animation #Image_editing #Color_Grading #Vide_Compositing #Color_Grading # Software that I use: - After Effects - Premiere Pro - Edge Animate - Photoshop - Lightroom - Sony Vegas - Audition - Autopano Video Pro ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự