Thuê Nhập liệu Polish Translators

 • Nhập liệu
 • Tiếng Ba Lan
 • Poland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê kidzblack
  0.5
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  Hi, my name is Dominik and I'm here to meet your video edting and motion graphics needs. #VideoEditing #Motion_Graphics #Social_Media_Branding #Graphic_Design #Animation #Image_editing #Color_Grading #Vide_Compositing #Color_Grading # Software that I use: - After Effects - Premiere Pro - Edge Animate - Photoshop -...
  Hi, my name is Dominik and I'm here to meet your video edting and motion graphics needs. #VideoEditing #Motion_Graphics #Social_Media_Branding #Graphic_Design #Animation #Image_editing #Color_Grading #Vide_Compositing #Color_Grading # Software that I use: - After Effects - Premiere Pro - Edge Animate - Photoshop - Lightroom - Sony Vegas - Audition - Autopano Video Pro ít hơn
 • Thuê JakubPOL
  1.4
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  Experienced 3D modeler, CAD designer, mechanical engineer waiting for jobs to be done on time with perfect quality. Don't hesitate to contact me anytime. Specialties: 3D models, renderings, CAD Designs, 2D drawings, manufacturing drawings, welded metal structures, complete products, project management, manufacturing...
  Experienced 3D modeler, CAD designer, mechanical engineer waiting for jobs to be done on time with perfect quality. Don't hesitate to contact me anytime. Specialties: 3D models, renderings, CAD Designs, 2D drawings, manufacturing drawings, welded metal structures, complete products, project management, manufacturing sourcing. Languages: Polish - native, English, German ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự