Thuê 3D Modelling AutoCAD Designers

 • 3D Modelling
 • AutoCAD
 • Poland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê JakubPOL

  JakubPOL

  Poland $15 USD / hour
  3D models, mech. engineering, visualizations
  Poland
  4.3
  13 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  Experienced 3D modeler, CAD designer, mechanical engineer waiting for jobs to be done on time with perfect quality. Don't hesitate to contact me anytime. Specialties: 3D models, renderings, CAD Designs, 2D drawings, manufacturing drawings, welded metal structures, complete products, project management, manufacturing...
  Experienced 3D modeler, CAD designer, mechanical engineer waiting for jobs to be done on time with perfect quality. Don't hesitate to contact me anytime. Specialties: 3D models, renderings, CAD Designs, 2D drawings, manufacturing drawings, welded metal structures, complete products, project management, manufacturing sourcing. Languages: Polish - native, English, German ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự