Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress CSS HTML5 AJAX Quản lý website jQuery Developers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • CSS
 • HTML5
 • AJAX
 • Quản lý website
 • jQuery / Prototype
 • Portugal
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Bl1tz1t
  3.3
  2 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Hi, my name is Filipe and I am an experienced .Net software developer (10+ Years). I really love to build software and nothing makes me more happy than making people pleased with my work. I have experience in developing Web and Desktop applications using the following tecnhologies: .Net Framework - ASP.NET / C# /...
  Hi, my name is Filipe and I am an experienced .Net software developer (10+ Years). I really love to build software and nothing makes me more happy than making people pleased with my work. I have experience in developing Web and Desktop applications using the following tecnhologies: .Net Framework - ASP.NET / C# / Windows Forms / WPF / WCF. Database - SQL Server / MySql / SQLlite. Front End - HTML / Bootstrap / Javascript / Devexpress. I will be glad to work with you and providing the best solution for your project. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự