Thuê Kĩ thuật Quản lý website Java Developers

 • Kĩ thuật
 • Quản lý website
 • Java
 • Qatar
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê dimatechit

  dimatechit

  Qatar $10 USD / hour
  Web Design , Mobile Application Development
  Qatar
  2.6
  4 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Dima Technology is software company based in Qatar and it was created in 2017 and started its activities in the field of IT. so far we have been able to offer high quality products and services to our customers.With the aim of expanding the company's products and services, we recently joined Freelancer. Company...
  Dima Technology is software company based in Qatar and it was created in 2017 and started its activities in the field of IT. so far we have been able to offer high quality products and services to our customers.With the aim of expanding the company's products and services, we recently joined Freelancer. Company activities in the field of IT are: -Build a different type of mobile apps. -Build a different type of desktop apps. -graphic design -webdesign Our team has experience with the use different technologies and programming languages. Some of these include: java , c , c++ , python , c# , html , css , javascript , jquery , php , asp ,swift ,R , Objective-C , sql , XML ,Visual Basic and Etc. play.google.com/store/apps/details?id=com.dimatech.swimming play.google.com/store/apps/details?id=com.dimatech.dimameditation play.google.com/store/apps/details?id=com.dimatech.sixpack play.google.com/store/apps/details?id=com.online.tech.mob.app.all.w.best persana.eu Rahjooyan.com yoopi.ir ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự