Thuê Viết quảng cáo Photoshop After Effects Sản xuất hoạt họa Thiết kế 3D Icon Designers

 • Viết quảng cáo
 • Photoshop
 • After Effects
 • Sản xuất hoạt họa
 • Thiết kế 3D
 • Thiết kế biểu tượng
 • Reunion
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê JeromeGR

  JeromeGR

  Reunion $30 USD / hour
  Audio production | French voice over artist
  Reunion
  0.7
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  Musician and audio engineer for almost 10 years, I'm involved in both live and studio. I'm currently working as a freelance in music & audio production: - Music and sound effect production for movies, video games, logo... - Game audio integration (Wwise | FMOD | Unity) - Audio mixing, mastering and restoration And as...
  Musician and audio engineer for almost 10 years, I'm involved in both live and studio. I'm currently working as a freelance in music & audio production: - Music and sound effect production for movies, video games, logo... - Game audio integration (Wwise | FMOD | Unity) - Audio mixing, mastering and restoration And as a French voice-over artist: - French dubbing, Voice-over recording - Audio book narration and production https://jerome-grondin.blogspot.com ít hơn
 • Thuê ralphi2811

  ralphi2811

  Reunion $15 USD / hour
  PHP Developer - Conception graphique Designer - Design de site internet Freelancer
  Reunion
  0.0
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  Windev Webdev Windev mobile developper & more.
  Windev Webdev Windev mobile developper & more. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""