Thuê Electric Repair Phần mềm cài sẵn Kĩ thuật điện Kiến trúc phần mềm XML Kĩ thuật .NET Mobile App Development C# Programmers

 • Electric Repair
 • Phần mềm cài sẵn
 • Kĩ thuật điện
 • Kiến trúc phần mềm
 • XML
 • Kĩ thuật
 • .NET
 • Mobile App Development
 • Lập trình C#
 • Senegal
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê whistiti
  6.5
  11 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Hi there. I am a professional software engineer with more than 4 years of experience. My best skills are Web and dekstop applications development such as PHP, PYTHON, HTML and related technologies. For desktop apps i like developing software with portable languages like JAVA or ElectronJS but can deal with C language...
  Hi there. I am a professional software engineer with more than 4 years of experience. My best skills are Web and dekstop applications development such as PHP, PYTHON, HTML and related technologies. For desktop apps i like developing software with portable languages like JAVA or ElectronJS but can deal with C language as well. I'll do my best to satisfy my customers so if you need high skilled freelancer for your projects, feel free to directly contact me over chat. Thank you. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự