Thuê Internet Marketing Specialists

 • Tiếp thị qua Internet
 • Senegal
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   talibehackeur
Hire   talibehackeur

  talibehackeur talibehackeur

  Senegal $35 USD / hour
  Web and mobile developper
  Senegal
  3.3
  2 đánh giá 2 đánh giá $35 USD mỗi giờ
  I have really good skill in programming and i love it !! i develop web services and Web Apps using technologies like symfony, angular, VueJs. I know well swift for developping ios and apple watch application, i can also develop hyprid mobile application with Appcelerator or Ionic. I can integrate itegrate many kind...
  I have really good skill in programming and i love it !! i develop web services and Web Apps using technologies like symfony, angular, VueJs. I know well swift for developping ios and apple watch application, i can also develop hyprid mobile application with Appcelerator or Ionic. I can integrate itegrate many kind of payment in existing project like strip,mollie paypal and so on. ít hơn
 • Hire talibehackeur

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự