Thuê Recruiting Sales Internet Marketing Specialists

 • Recruiting Sales
 • Tiếp thị qua Internet
 • Serbia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê efi3
  2.5
  4 đánh giá $13 USD mỗi giờ
  Welcome to my profile! I am a student at University of Belgrade looking forward to gaining new experience in various fields. So far, i was engaged mostly in data entry, Excel, transcription, financial analysis, Wordpress, HTML and internet research. I feel enthusiastic about improving my skills and expanding work...
  Welcome to my profile! I am a student at University of Belgrade looking forward to gaining new experience in various fields. So far, i was engaged mostly in data entry, Excel, transcription, financial analysis, Wordpress, HTML and internet research. I feel enthusiastic about improving my skills and expanding work field. Looking forward to working with you! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự