Thuê Blog Viết báo cáo MySQL Developers

 • Blog
 • Viết báo cáo
 • MySQL
 • Singapore
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê xiaomeijing2008

  xiaomeijing2008

  Singapore $25 USD / hour
  Senior Mobile & Backend, Software Developer
  Singapore
  2.1
  1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  Hi ! Thanks for your visiting my profile. I am senior mobile & backend, software developer. I have 8+ years experiences for mobile and desktop program development. My pleasure is to satisfy my customers and I am always doing my best for them. Please let's build good relationship and go to success ! Thanks so much. My...
  Hi ! Thanks for your visiting my profile. I am senior mobile & backend, software developer. I have 8+ years experiences for mobile and desktop program development. My pleasure is to satisfy my customers and I am always doing my best for them. Please let's build good relationship and go to success ! Thanks so much. My top skills: - Android(Java/Kotlin), IOS(swift), React, Flutter - PHP, Javascript, Html - Java/JavaFx, C#, C++, Python, Matlab ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự