Thuê Đánh máy Excel Data Processing Executives

 • Đánh máy
 • Excel
 • Xử lí dữ liệu
 • Singapore
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê jaelahoe

  jaelahoe

  Singapore $38 USD / hour
  Excel Wizardess
  Singapore
  3.5
  7 đánh giá $38 USD mỗi giờ
  My husband and I have been supporting in Excel forums for over 8 years. Currently doing an Excel training business together and have assisted many of them with over 300 hours saved per year per project.
  My husband and I have been supporting in Excel forums for over 8 years. Currently doing an Excel training business together and have assisted many of them with over 300 hours saved per year per project. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự