Thuê iPhone C++ Programmers

 • iPhone
 • Lập trình C++
 • Singapore
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê DavidLou
  3.9
  1 Nhận xét $40 USD mỗi giờ
  Development Experiences 1. Windows network programming 2. Windows Services/ System programming 3. Network Protocols Stacks /RFC Implementations 4.Direct3D/Directshow Programing 5. Java Programming 6. Network Protocols /RFC Implementations 7. Windows drivers/ Linux kernel modules Language C++, C++/Cli , C# ,...
  Development Experiences 1. Windows network programming 2. Windows Services/ System programming 3. Network Protocols Stacks /RFC Implementations 4.Direct3D/Directshow Programing 5. Java Programming 6. Network Protocols /RFC Implementations 7. Windows drivers/ Linux kernel modules Language C++, C++/Cli , C# , Java ,VB6 ,VB.NET ,XML ,ASP.NET ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự