Thuê iPhone Java Lập trình C++ Javascript Developers

 • iPhone
 • Java
 • Lập trình C++
 • Javascript
 • Singapore
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê chauhao

  chauhao

  Singapore $20 USD / hour
  Web Developer
  Singapore
  0.6
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  **** Hi, Dear. I'm Web and Mobile developer **** I'll be your Freelancer Forever! I have developed in my company as professional web and mobile developer until now. I have developed many sites and mobile apps for my company. I enjoy to develop Full Stack Development. At there, I specially enjoy JavaScript...
  **** Hi, Dear. I'm Web and Mobile developer **** I'll be your Freelancer Forever! I have developed in my company as professional web and mobile developer until now. I have developed many sites and mobile apps for my company. I enjoy to develop Full Stack Development. At there, I specially enjoy JavaScript Frameworks such as Angular and React and VueJs. I have developed many blog sites by using wordpress. Also I have developed wordpress themes and plugins. ===== Skills ===== - Web developement MEAN&MERN Stack, Zend, Laravel, WordPress, AngularJS, ReactJs, VueJS. - Mobile developement Android, React Native, Hybrid. - other Untiy3d Please Hire Me... Looking forward hearing from you Thanks. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự