Thuê Nhiếp ảnh Thiết kế sách quảng cáo Nhập liệu Chỉnh sửa hình ảnh Minh họa Copywriters

 • Nhiếp ảnh
 • Thiết kế sách quảng cáo
 • Nhập liệu
 • Chỉnh sửa hình ảnh
 • Minh họa
 • Viết quảng cáo
 • Singapore
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 3 results
 • Thuê Techiedev

  Techiedev

  Singapore $16 USD / hour
  Software Developer
  Singapore
  3.3
  1 Nhận xét $16 USD mỗi giờ
  I have a Msc degree in Software Engineering with +15 years of experience in Python Programming. I am expert in making web solutions and scientific application with AngularJS and Python tools. Skills: - Programming(Python/R/Java/C/C++) - Database(MySQL/PostgresQL/MongoDB) - Big Data(Spark /Hadoop) - Data...
  I have a Msc degree in Software Engineering with +15 years of experience in Python Programming. I am expert in making web solutions and scientific application with AngularJS and Python tools. Skills: - Programming(Python/R/Java/C/C++) - Database(MySQL/PostgresQL/MongoDB) - Big Data(Spark /Hadoop) - Data science/Machine learning (Sci-kit/Pandas) - Deep learning (Keras/TensorFlow/Pytorch) - Web Development(AngularJS/Bootstrap/JavaScript/CSS/HTML) - Containers (Docker) ít hơn
 • Thuê Veilski

  Veilski

  Singapore $50 USD / hour
  Art Director | Artist | Geek
  Singapore
  3.1
  1 Nhận xét $50 USD mỗi giờ
  Hi, I'm Andy (Andrei) Veilski. Professional illustrator with more than 10 years of experience, illustrations, game graphics, comics, a lot of stuff. From day one that I started with illustrations, I believe that I will make every project that I worked for looks outstanding.
  Hi, I'm Andy (Andrei) Veilski. Professional illustrator with more than 10 years of experience, illustrations, game graphics, comics, a lot of stuff. From day one that I started with illustrations, I believe that I will make every project that I worked for looks outstanding. ít hơn
 • Thuê hzmpftkmxb

  hzmpftkmxb

  Singapore $20 USD / hour
  Senior Project Manager / Data Mining Specialist
  Singapore
  0.4
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  I had joined Odesk in 2009. Before I started "work" with them, I was headhunted to a MNC. Over the past 9 years, I had done many IT projects from "Data mining to system migration". Getting work job the done on time is my specialty.
  I had joined Odesk in 2009. Before I started "work" with them, I was headhunted to a MNC. Over the past 9 years, I had done many IT projects from "Data mining to system migration". Getting work job the done on time is my specialty. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự