Thuê PHP Developers

 • PHP
 • Singapore
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

 • Thuê abelchuazw
  3.5
  11 đánh giá $21 USD mỗi giờ
  I'm a programmer that has developed e-commerce software, mobile apps and absolutely loves the linux terminal. I'm fluent in Java, Php, Javascript, CSS, HTML5 & anything that needs a linux terminal and servers. I can also do server loadbalancing, scalability work for your server needs. Types Of Work: Linux Server...
  I'm a programmer that has developed e-commerce software, mobile apps and absolutely loves the linux terminal. I'm fluent in Java, Php, Javascript, CSS, HTML5 & anything that needs a linux terminal and servers. I can also do server loadbalancing, scalability work for your server needs. Types Of Work: Linux Server Administration Php Development HTML & CSS Markup Development Python Programming ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""