Thuê Dịch vụ audio Javascript WordPress Lập trình C MySQL Developers

 • Dịch vụ audio
 • Javascript
 • WordPress
 • Lập trình C
 • MySQL
 • Slovakia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê enamovic

  enamovic

  Slovakia $14 USD / hour
  Software Developer
  Slovakia
  3.8
  2 đánh giá $14 USD mỗi giờ
  Professional VR, CG, CV, GPU, game, GIS, parallel and distributed applications developer. Expert in math (scientific level: projective and other geometry, optimizations, graph theory, ODE, algebra). 100% quality. 100% in time. proven.
  Professional VR, CG, CV, GPU, game, GIS, parallel and distributed applications developer. Expert in math (scientific level: projective and other geometry, optimizations, graph theory, ODE, algebra). 100% quality. 100% in time. proven. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự