Thuê Social Media Marketers

 • Quảng bá truyền thông
 • Slovenia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê andjica1313

  andjica1313

  Slovenia $30 USD / hour
  Graphic designer | Social Media Marketer
  Slovenia
  5.7
  22 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Building a Marketing funnel is like a building a house, YOU MUST build the foundation first! So, hello! My name is Andjelija and I am SM Marketer with designing skills. My professional experience has enriched me with the following skills: - SM content creation, Strategy, Plan, Calendar - Facebook, Instagram Ads...
  Building a Marketing funnel is like a building a house, YOU MUST build the foundation first! So, hello! My name is Andjelija and I am SM Marketer with designing skills. My professional experience has enriched me with the following skills: - SM content creation, Strategy, Plan, Calendar - Facebook, Instagram Ads (Targeting, Ad design, Ad placement, Ad optimization) - MailChimp Campaigns (regular and automated (triggered)) - WordPress website managing - Hootsuite automation - Graphics design (Advertising design, Website mockup) - Wix Web design Multiple concepts, unlimited changes! Andjelija ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự