Thuê Dịch vụ audio Videographers

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • Somalia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê husspro1
  1.9
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  I am Hussein Ali, a native Somali speaker, I have a B.A. in English Language and Literature. I can translate English - Somali vice versa. I collaborate with several translation agencies as a freelance Somali Linguist/Translator. I do the translation plus proofreading at the same time.
  I am Hussein Ali, a native Somali speaker, I have a B.A. in English Language and Literature. I can translate English - Somali vice versa. I collaborate with several translation agencies as a freelance Somali Linguist/Translator. I do the translation plus proofreading at the same time. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự