Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress Giao diện người dùng/IA HTML MySQL Xử lí dữ liệu eCommerce Developers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Giao diện người dùng/IA
 • HTML
 • MySQL
 • Xử lí dữ liệu
 • eCommerce
 • Somalia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê saydou1

  saydou1

  Somalia $30 USD / hour
  Senior Somali Translator, Editor & Voice Talent
  Somalia
  0.2
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  I am native Somali freelancer with enormous experience providing optimal quality translation, editing and voiceover services to his clients. I have a strong command over English and Somali and can translate from the source language to the target language (English to Somali and/or Somali to English). I have been in...
  I am native Somali freelancer with enormous experience providing optimal quality translation, editing and voiceover services to his clients. I have a strong command over English and Somali and can translate from the source language to the target language (English to Somali and/or Somali to English). I have been in this business for a long time now and my goal was and still is maintaining the high quality services I have been providing. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự