Thuê Inside Sales Nghiên cứu thị trường Phân tích kinh doanh Tiếp thị qua Internet Viết kĩ thuật Review Writers

 • Inside Sales
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích kinh doanh
 • Tiếp thị qua Internet
 • Viết kĩ thuật
 • Đánh giá
 • South Africa
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Yapson
  0.0
  1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  I am a Mathematician Network Engineer, WP Developer and Artist. I enjoy working with computers on different project ranging from Data-capturing, Audio & Video Engineering, Back & Front-end Development, to configuring all types of networking devices (Server, Router, Switch, Access-point, Firewall, etc). I am also...
  I am a Mathematician Network Engineer, WP Developer and Artist. I enjoy working with computers on different project ranging from Data-capturing, Audio & Video Engineering, Back & Front-end Development, to configuring all types of networking devices (Server, Router, Switch, Access-point, Firewall, etc). I am also bilingual, speaking both French and English fluently. Briefly, I am loyal, hardworking and dedicated. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự